Всички продукти, разположени на сайта на festiko.bg разполагат с валидна търговска гаранция, съобразена изцяло с действащото законодателство в България

Всички гаранционни карти, издадени от производител следва да бъдат поместени в кутиите на продуктите. Липсваща гаранционна карта не означава, че даден продукт не подлежи на гаранционно обслужване. Всички продукти, се ползват от пълно сервизно обслужване в рамките на посочения гаранционен период.